Variklinė alyva M8V

Variklinė alyva M8V

€3.70

Universali mineralinė variklinė alyva, skirta vidutiniškai forsuotiems benzininiams krovininių ir lengvujų automobilių varikliams.

Saugos informacija:
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/devėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Surinkti ištekejusią medžiagą. Turinį/ talpą išpilti (išmesti)- šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

Produkto parinktys

Kategorija Variklinė alyva

Žymos