Variklinė alyva M10G2k

Variklinė alyva M10G2k

€3.60

Universali variklinė alyva, skirta forsuotiems dyzeliniams varikliams su arba be turbo įpurškimo.

Skirta KAMA3, IKARUS, K-700.

Saugos informacija: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/devėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Surinkti ištekejusią medžiagą. Turinį/ talpą išpilti (išmesti)- šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

Produkto parinktys

Kategorija Variklinė alyva

Žymos