Pemco iPOID 595 75W-90

€8.50

Aukštos kokybės visiškai sintetinė transmisinė alyva, skirta naudoti sinchroninėse pavarų dėžėse, ir didelės apkrovos diferencialuose, užpakaliniams tiltams, vairo mechanizmams ir kitiems transmisijos mazgams. Ši alyva labai atspari šalčiui, taip pat veiksminga esant aukštai vasaros temperatūrai. Priedai, saugantys nuo dilimo, padeda sumažinti dėvėjimąsi, o antikoroziniai priedai apsaugo krumpliaračius, guolius ir bronzines sinchroninio mechanizmo dalis nuo korozijos.

Atitinka šiuos reikalavimus: SAE 75W-90; API GL 5 LS; MACK GO-J Plus; MAN 342; SCANIA STO 1:0

Saugos informacija: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/ talpą išpilti (išmesti)- šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

Tūris: 1L

Kategorija Transmsnė alyva

Žymos