Pemco iDRIVE 328 0W-20

€8.10

SAE 0W-20 klampumo klasės sintetinė (bi- sintetic PAO+esters) variklinė alyva, pagaminta iš aukštos kokybės bazinių alyvų, taip pat detergentų, dispersantų, pagamintų naudojant naujausias technologijas, turinti variklio nusidėvėjimą ir alyvos putojimą mažinančių priedų. Alyva patikimai saugo variklį esant ekstremalioms sąlygoms ir pasižymi geromis takumo ir tepimo savybėmis. Skirta benzininiams lengvųjų automobilių ir visureigių varikliams.

Atitinka šiuos reikalavimus ir specifikacijas: SAE 0W-20; API SP (RC); ACEA C5; MB229.71; BMW LL-17FE+; VOLVO VCC RBS0-2AE (Service Fill); GMdexos1 Gen2; HONDA HTO-06; GM6094M; CHRYSLER MS-6395; CHRYSLER MS-13340; JAGUAR STJLR.51.5122; LAND ROVER STJLR.51.5122; FORD WSS-M2C947-A; FORD WSS-M2C947-B1

Saugos informacija: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/ talpą išpilti (išmesti)- šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

Produkto parinktys

Kategorija Variklinė alyva

Žymos