Mineralinė transmisinė alyva TEP-15

Mineralinė transmisinė alyva TEP-15

€3.60

Mineralinė transmisinė alyva, skirta mechaninėms pavarų dėžėms ir varantiesiems tiltams tepti.

Tinka technikai, kuriai rekomenduojama SAE 90, API GL-2 atitinkanti alyva.

Saugos informacija: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/ talpą išpilti (išmesti)- šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

Produkto parinktys

Kategorija Transmsnė alyva

Žymos