Mannol prietaisų skydelio valiklis

€2.20

Prieš naudojant - suplakti. Purkšti iš 20 cm atstumo ant sausų paviršių. Lengvai nuvalyti.

H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

Produkto parinktys

Kategorija Valymo priemonės

Žymos