Mannol padangų sandarintojas

€5.10

Užsandarina ir pripučia padangą, jos nenuimant. Patogu kelionėje. Užsandarina iki 5 mm  pradūrimus. Nekenkia rato balansavimui. Pasukite ratą kad ventilis būtų apačioje. Užsukite žarnelę ant balionėlio ir ant padangos ventilio, išpurkškite turinį į padangą. Iš karto reikia nuvažiuoti 10-15 km. greičiu 50-70 km/h. Šaltame ore, prieš naudojimą pašildykite indelį automobilio salone arba rankose, suplakite. Papildykite slėgį padangose iki normos, keičiant padangas įspėkite dirbtuves. Sandarintojas netinka dviračiams. Sandarintoją rekomenduojama laikyti bagažinėje.

Pavojingumo frazės: H225-Labai degūs skysčiai ir garai; H319 Sukelia smarkų akių dirginimą; H229- Slėginis indas. Kaitinant gali sprogti Atsargumo frazės: P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę; P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Tūris: 450ml