Kompresorinė alyva KS-19

Kompresorinė alyva KS-19

€22.40

Skirta vidutinio ir didelio slėgio įvairios paskirties stūmuokliniams, rotaciniams ir krumpliaratiniams kompresoriams.

Saugos informacija: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/ talpą išpilti (išmesti)- šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

Produkto parinktys

Kategorija Kompresorinė alyva

Žymos