Industrinė alyva I-20 A

Industrinė alyva I-20 A

€3.30

Mineralinė alyva, skirta lengvai ir vidutiniškai apkrautiems krumpliaračiams, pramoniniams įrenginiams ar kitoms sistemoms tepti, kur nereikalaujama specialioji alyva.

Saugos informacija: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/devėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Surinkti ištekejusią medžiagą. Turinį/ talpą išpilti (išmesti)- šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

Produkto parinktys

Kategorija Pramonė alyva

Žymos