Fanfaro Outboard 2T

€8.70

Aukštos kokybės sintetinė 2-taktė variklinė alyva, skirta pakabinamiems valčių varikliams, skuteriams, hidrociklams aušinamiems vandeniu. Pasižymi geromis nuo dilimo apsaugančiomis savybėmis. Norėdami parinkti tinkamas alyvos skiedimo su kuru proporcijas, vadovaukitės transporto priemonės gamintojo instrukcijomis. Skiedimo santykis 1:50.

Atitinka šiuos reikalavimus ir specifikacijas: API TC; NMMA TC-W3

Saugos informacija: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/devėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Surinkti ištekejusią medžiagą. Turinį/ talpą išpilti (išmesti)- šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles  

Tūris: 1L

Kategorija 2-Taktė alyva

Žymos