Fanfaro MAX 7 75W-80

€9.00

Sintetinė alyva, skirta naudoti visose 5 ir 6 greičių mechaninėse transmisijose, įskaitant transmisijas su integruota priekine varomąja ašimi, perjungimo dėžes ir pagrindines pavaras.

Atitinka šiuos reikalavimus: SAE 75W-80; API GL4/GL5; BMW MTF LT-1/-2/-3/-4; MB 235.10; FORD WSS-M2C200-D2; PSA B 71 2330; PEUGEOT 9730A2/A8; TOYOTA JWS 227; NISSAN 999MP-MTF20P KE91699932R; MITSUBISHI MZ312644 3005401; VW G009 317/G052 171/G52 178/G052 512; VW G052 532/G052 527/G052 726; VW G052 798/G055 726

Saugos informacija: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/ talpą išpilti (išmesti)- šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

Tūris: 1L

Kategorija Transmsnė alyva

Žymos