Fanfaro MAX 6 75W-90

€8.50

Aukštos kokybės universali sintetinė transmisinė alyva skirta diferencialų, galinių tiltų, vairo ir kitų transmisijos mazgų su padidinta apkrova tepimui. Tinka sinchroninėms pavarų dėžėms ir sunkiai apkrautiems diferencialams.

Atitinka šiuos reikalavimus: SAE 75W90; API GL-5/ GL-4; MAN 342; Type M1/M2/M3 MACK GO-J/ GO-J Plus

Saugos informacija: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/ talpą išpilti (išmesti)- šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.  

Tūris: 1L

Kategorija Transmsnė alyva

Žymos