Fanfaro MAX 5 80W-90

€6.10

Visų sezonų API GL 5 LS (limited slip) klasės transmisinė alyva, pagaminta iš išgrynintų mineralinių bazinių alyvų su aukštos kokybės priedų, kurie užtikrina lengvą labai apkrautų pavarų, ypač hipoidinių, darbą. Galima naudoti ir krovininių automobilių varantiesiems tiltams.

Atitinka šiuos reikalavimus: SAE 80W90; API GL 5 LS; MT1; AGMA 252.04; ISO 12925-1 CKC; ISO 6743 - 6 CKC; US Steel 224; DIN 51517 Part III

Saugos informacija: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/ talpą išpilti (išmesti)- šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.  

Produkto parinktys

Kategorija Transmsnė alyva

Žymos