Fanfaro Hydro ISO 46

€33.20

Fanfaro Hydro ISO 46 pramoninė hidraulinė alyva.

Atitinka šiuos reikalavimus ir specifikacijas: ISO 46, ISO 11158; ISO HLP; DIN EN ISO 6743/4: HM; DIN 51524/P.2,1 AFNOR NF E 48-603; Sperry Visckers I-86-S; Denison Filterability TP 02100; U.S.Steel 126,127.

Saugos informacija: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/devėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Surinkti ištekejusią medžiagą. Turinį/ talpą išpilti (išmesti)- šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

Produkto parinktys

Kategorija Hidraulinė alyva

Žymos