Fanfaro ATF II D

€5.80

Transmisinė alyva automatinėms pavarų dėžėms, vairo mechanizmo hidraulinėms sistemoms ir automobilio hidraulinėms sankaboms, kurioms rekomenduota alyva, atitinkanti GM Dexron II D specifikaciją. Pasižymi geromis antioksidacinėmis savybėmis, tinka naudoti esant žemai temperatūrai.

Atitinka šiuos reikalavimus: GM Dexron II D; MAN 339 V1/Z1; MB 236.9; VOITH G 607; RENK ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C; Allison C4; CATERPILLAR TO-2

Saugos informacija: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/ talpą išpilti (išmesti)- šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

Tūris: 1L

Kategorija Transmsnė alyva

Žymos