Ardeca Syn-Gear 75W90

€0.00

Išparduota

Sintetinės, bazinės alyvos pagrindu transmisinė alyva skirta daugelio tipo mechaninėms greičių dėžėms, diferencialams, galiniams tiltams, paskirstymo dėžėms ir kitiems transmisijos mazgams.

Dėl specialios sudėties tinkama naudoti sinchroninėse pavarų dėžėse, didelės apkrovos diferencialuose, paskirstymo dėžėse ir kitose transmisijos mazguose. Alyva tinkama lengviesiems automobiliams ir sunkvežimiams.

Specifikacija: API GL 5,  API: GL-5 MT-1, SCANIA: STO 1.0, SAE: J2360 ZF TE-ML 02B ,05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B, Mercedes-Benz 235.8, MACK GO-J, MAN 341Z2, 341 E3, 342 M3 , IVECO AXLES VOITH 3.325-340, MIL-L-2105E, ARVIN MARITOR O-76N TMS-6816

Saugos informacija: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/ talpą išpilti (išmesti)- šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

Tūris: 1L

Kategorija Transmsnė alyva

Žymos