Ardeca Poly-Gear 75W80

€9.50

Dalinai sintetinė alyva mechaninėms pavarų dėžėms ir diferencialams. Alyva pilnai tenkina griežtus gamintojo reikalavimus Mercedes-Benz, MAN, PSA (Peugeot-Citroën), FIAT Ducato, Rover. Puikus takumas esant žemai temperatūrai. Aukštas klampos indeksas garantuoja labai gerą dantračių tepimą esant sunkioms darbo sąlygoms

Specifikacijos: API GL5, MIL-L-2105 C and D, PSA (Peugeot-Citroen), FIAT DUCATO for transmissions ROVER (100/200/400) types of differential. API GL5 ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 17B, 19C, 21B, VOITH 3.325-340, MB: 235.11, MACK:GO-J, MAN: 341 Z2, 341 E3, 342 M3, FIAT DUCATO, ROVER

Saugos informacija: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/ talpą išpilti (išmesti)- šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

Tūris: 1L

Kategorija Transmsnė alyva

Žymos