Ardeca Matic-Pro ATF

€10.80

Sintetinė automatinių pavarų dėžių alyva, pagamintas iš sintetinių bazinių alyvų, sudarytas su specialiais trinties modifikatoriais, kad išgautų šias savybes:

labai aukštas ir stabilus klampos indeksas
labai žema stingimo temperatūra
puikus stabilumas prieš oksidaciją
teigiamas poveikis nuo nusidėvėjimo, korozijos ir putų
specifinės trinties savybės ir dėl to mažas triukšmas bei sklandus perjungimas
suderinamas su sintetiniais sandarikliais
greitas alyvos tiekimas šalto užvedimo sąlygomis

Specifikacijos: Nissan Matic Fluid C/D/J/K ,Toyota ATF T/ T-II/T-III/T-IV/D-II/D-III/WS, Honda ULTRA II, ULTRA-Z1, ULTRA HMMF, Mazda ATF M-V, Hyundai/Kia SP-II/SP-III, Suzuki ATF 3314, Subaru ATF/ATF 5AT/ATF HP/Dexron II GM Dexron IID/IIE/IIIG /IIIH, TASA Ford Mercon/M2C 138CJ/166H/922A1/924A, Aisin Warner JWS 3309/3324, Isuzu Besco ATF II/III, Allison C4/TES-228, JASO M 315-2013 Type 1A MB 236.1/236.6/236.7/236.8/236.9/236.10, BMW 7045E/8072B, Chrysler ATF +3/ATF +4, VAG G-055-025, Volvo 1161540, ZF TE-ML 09/11A./11B

Saugos informacija: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/ talpą išpilti (išmesti)- šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

Tūris: 1L

Kategorija Transmsnė alyva

Žymos