Ardeca LDS Fluid

€14.50

Oranžinės spalvos, sintetinis hidraulinis skystis skirtas Citroen markės automobilių, turinčių sistemą „HYDRActive 3“, hidraulinei sistemai. Nenaudoti, jei automobilių gamintojai nurodę pilti mineralinį, žalios spalvos skystį (pvz. ARDECA LHM + ).

Sintetinis hidraulinis skystis CITROEN PSA B712710,DIN51524 T3,ISO 7308.

Saugos informacija: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines /dėvėti apsauginius drabužius /naudoti akių (veido) apsaugos priemones.Surinkti ištekėjusią medžiagą, turinį/talpą išpilti (išmesti)-šalinti pagal vietines/regijonines taisykles.

Tūris: 1L

Kategorija Hidraulinė alyva

Žymos